منوی کافه رستوران زیتون

چلوکباب کوبیده (دو سیخ کوبیده + برنج ایرانی + کره حیوانی)

چلوکباب لقمه زعفرانی (دو سیخ کوبیده لقمه + برنج ایرانی + کره حیوانی)                            

کباب کوبیده (یک سیخ کوبیده)

کباب لقمه زعفرانی (یک سیخ لقمه زعفرانی)

چلوکباب سلطانی (فیله گوساله + یک سیخ کوبیده + برنج ایرانی + کره حیوانی)

چلوکباب بختیاری (فیله گوساله + فیله مرغ + برنج ایرانی + کره حیوانی + دورچین)

چلوکباب برگ (فیله گوساله + برنج ایرانی + کره حیوانی)

چلوکباب برگ ممتاز (فیله گوساله + برنج ایرانی + کره حیوانی + دورچین)

چلوکباب نگین (دو سیخ لقمه زعفرانی + تکه های فیله مرغ + برنج ایرانی + کره حیوانی)

                                                                      جوجه کباب مخصوص با برنج (جوجه زعفرانی بی استخوان + برنج ایرانی + کره حیوانی)

جوجه کباب مخصوص بدون برنج (جوجه زعفرانی بی استخوان + دورچین)

چلوکباب وزیری (جوجه زعفرانی بی استخوان + یک سیخ کوبیده + برنج ایرانی + کره حیوانی)

چلوماهی قزل آلا مخصوص (یک عدد ماهی قزل آلا 500 گرم + برنج ایرانی + کره حیوانی + دورچین)

چلوکره (برنج ایرانی + کره حیوانی + زعفران)

کباب رولتی (فیله گوساله + فیله مرغ بصورت رولت + دورچین)

                                                                                                   کباب قفقازی (فیله گوساله + پیاز + فلفل + گوجه)

منو رستوران و تالار زیتون


چلو گوشت گوسفندی (گوشت گوسفندی با استخوان + برنج ایرانی + کره حیوانی + زعفران)

چلو ماهیچه گوسفندی (ماهیچه گوسفندی با استخوان + برنج ایرانی + کره حیوانی + زعفران)

باقالی پلو با گوشت گوسفندی (گوشت گوسفندی با استخوان + باقالی پلو + کره حیوانی)

باقالی پلو با ماهیچه گوسفندی (ماهیچه گوسفندی با استخوان + باقالی پلو + کره حیوانی)

زرشک پلو با مرغ (سینه یا ران مرغ + برنج ایرانی + کره حیوانی + زرشک + خلال پسته)

سوپ جو – سالاد فصل – سالاد اندونزی – سالاد کلم – ماست موسیر – زیتون پرورده

 نوشابه قوطی – نوشابه خانواده – دلستر قوطی – دلستر خانواده – دوغ کوچک – دوغ خانواده

مدیریت۰۲۶۳۴۳۴۳۵۰۰ – ۰۲۶۳۴۳۱۷۶۷۳ ۰۲۶۳۴۳۳۴۶۰۹ – ۰۲۶۳۴۳۲۹۱۴۵


Pin It on Pinterest